Porady

Terapia logopedyczna dzieci dwujęzycznych

Dzieci dwujęzyczne mogą mieć różnego rodzaju trudności z równoległym opanowaniem dwóch systemów językowych, przejawiają trudności w opanowaniu języka polskiego.  Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole, warto sprawdzić, czy ma ono odpowiednio rozwiniętą percepcję...

Opóźnienie rozwoju mowy

O opóźnieniu rozwoju mowy świadczy: późniejsze pojawienie się gaworzenia (norma: szósty – siódmy miesiąc życia), późniejsze pojawianie się pierwszych słów (norma: koniec pierwszego roku życia), ubogi czynny i bierny słownik, a także brak niektórych części...

O połykaniu

Szanowni Rodzice, nieprawidłowe połykanie Waszego dziecka może mieć wpływ na powstawanie wad wymowy oraz może przyczyniać się do powstawania nieprawidłowości zgryzowych. Artykulacja   23  spółgłosek podstawowych polskiego systemu fonetycznego    (a...

Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia

wiek dziecka /słyszenie i rozumienie/nadawanie - mowa0-3 miesiąc życiaReaguje na głośne dźwięki.Wycisza się lub śmieje, gdy do niego mówimy.Przerywa płacz, słysząc nasz głos.Wzmaga lub osłabia ssanie, gdy usłyszy dźwięki.Głuży – wydaje dźwięki przypominające...

Przykłady ćwiczeń rozwijających mowę dziecka

I etap1. Nazywanie odgłosów otoczenia – identyfikacja i wskazanie na obrazku źródła dźwięku oraz powtórzenie:– usypianie lali: aaa…– ziewanie: a…– zdziwienie: ooo…– niedowierzanie; eee…– podziwianie: uuu…2. Rozpoznawanie dźwięków i wskazywanie...

Zaburzenia przetwarzania słuchowego – podstawowe informacje

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – APD (ang. Auditory Processing Disorder), Ośrodkowe Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – CAPD (ang. Central Auditory Processing Disorder ) lub Ośrodkowe Zaburzenia Słuchowe – CAP (ang. Central Auditory Pathology)...

Mowa jako umiejętność polisensoryczna

Mowa jest umiejętnością polisensoryczną, (wielozmysłową), złożonym procesem, a jej rozwój uzależniony jest od ogólnego funkcjonowania dziecka. Kształtuje się dzięki synchronizacji wielu elementów. Ruch jest jednym z jej głównych budulców. Dlatego...

BADABADA Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

Rodzicom, którzy zaniepokojeni są rozwojem mowy swojego dziecka polecam bezpłatne badanie przesiewowe z wykorzystaniem Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, który umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju dzieci w wieku 16-30 miesiąca...