Szanowni Rodzice, nieprawidłowe połykanie Waszego dziecka może mieć wpływ na powstawanie wad wymowy oraz może przyczyniać się do powstawania nieprawidłowości zgryzowych.

Artykulacja   23  spółgłosek podstawowych polskiego systemu fonetycznego    (a   także    samogłosek) związana jest z różnym  układem  szerokiego   języka w jamie ustnej, przy czym 19 z nich wymaga wzniesienia języka. 

Również  prawidłowe połykanie, pozycja spoczynkowa języka podczas oddychania przez nos wiążą się ze wznoszeniem szerokiego języka w kierunku podniebienia czyli wspomagają tworzenie warunków niezbędnych do prawidłowej artykulacji oraz skracają w sposób znaczny czas terapii logopedycznej.

Podczas nieprawidłowego połykania koniec języka i/ albo jego brzegi napierają na zęby albo między zęby.  W ciągu dnia połyka się od 1000 do 2000 razy. Przy każdym akcie połykania na system zębowy oddziałuje niekorzystny nacisk od 1 do 2 kilogramów,  w ciągu doby stanowi to około 4 ton.

Ten ucisk zaburza rozwój twarzoczaszki, cofa żuchwę, działa jak nieprawidłowy aparat ortodontyczny. Zaś prawidłowo ułożony język  jest najlepszym fizjologicznym aparatem ortodontycznym. 

Dzieci w ciągu pierwszych lat życia połykają w sposób niemowlęcy. To znaczy,
że podczas połykania język leży płasko w jamie ustnej, opiera się o zęby lub wchodzi pomiędzy nie, a mięśnie ust  napinają się. 

Jeżeli połykanie typu niemowlęcego jest przetrwałe, czyli nie przekształca się   w połykanie dojrzałe    w wieku od około 18 miesiąca do 3 – maksymalnie 4 roku życia (po wyrośnięciu wszystkich zębów mlecznych u dziecka), może przyczyniać się do powstawania wad zgryzu i wad wymowy oraz powodować konieczność podjęcia długotrwałego leczenia ortodontycznego.
Podczas połykania dojrzałego język wykonuje ruchy pionowe – podnosi się do wałka dziąsłowego za górnymi zębami, szczęki są zwarte a wargi nie zaciskają się. 

Współczesna nauka, wyniki przeprowadzonych badań i obserwacje specjalistów, jasno wskazują na związki pomiędzy nieprawidłowym ułożeniem języka,  zaburzeniami połykania, wadami wymowy i wadami zgryzu.

________________________

Kitell A. M.: Zaburzenia Miofunkcjonalne. Poradnik dla rodziców i osób dorosłych., MAjUS 2016.

Pluta – Wojciechowska D.: Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Ergo- Sum 2017.