LOGOGLOBAL to specjalistyczny gabinet, oferujący usługi logopedyczne, neurologopedyczne i edukacyjne w Krakowie.

 

Witam na stronie internetowej gabinetu LOGOGLOBAL w Krakowie. Logoglobal prowadzi diagnozę i terapię wad wymowy, diagnozę i terapię neurologopedyczną zaburzeń mowy i komunikacji, w tym dorosłych po przebytych chorobach neurologicznych, udarach, urazach, treningi słuchowe dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z wykorzystaniem programu terapeutycznego mTalent Pakiet Ekspert, naukę czytania metodą symultaniczno –sekwencyjną prof. Cieszyńskiej.
Opieką i wsparciem obejmuje też dzieci przybyłe z emigracji, również dzieci dwujęzyczne.
W procesie terapii i wspomagania rozwoju mowy preferuję całościowe podejście aktywizujące różne sprawności, zmysły oraz procesy poznawcze (motorykę dużą i małą, słuch, wzrok, myślenie przyczynowo – skutkowe i twórcze, uwagę, pamięć) z wykorzystaniem metody terapii ręki, logorytmiki, wczesnej nauki czytania, gestów obrazujących ruchy artykulatorów GORA, technik twórczego myślenia.
Oprócz rozwoju mowy artykułowanej, w gabinecie można doskonalić inne, niezbędne w życiu kompetencje.
Zapraszam zatem na zajęcia wspierające edukację domową i szkolną dzieci w młodszym wieku szkolnym, w tym rozwijające uzdolnienia, doskonalące kompetencje językowe, język pisany, zapobiegające dysleksji, matematyczne i twórcze.
Oferuję współpracę z placówkami oświatowymi: żłobkami, przedszkolami, szkołami, klubami dziecięcymi. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą proponowanych usług logopedycznych i edukacyjnych.

Oferta

Usługi logopedyczne i neurologopedyczne w Krakowie

 • Konsultacja i terapia logopedyczna
 • Konsultacja i terapia neurologopedyczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy
 • Logopedia dla dzieci dwujęzycznych i obcokrajowców

Terapia neurologopedyczna dla dorosłych w Krakowie

Terapia neurologopedyczna obejmuje min.:

 •  stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta,
 •  rozwijanie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej,
 •  rozwijanie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji,
 •  reedukację umiejętności czytania i pisania.

Usługi edukacyjne Kraków

 • Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert
 • Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej
 • Kreatywna matematyka z kostki, klocka i grosika
 • Gry i zabawy z tabliczką mnożenia
 • Język polski jako obcy dla dzieci/ Польська мова як іноземна для дітей
 • Zajęcia na zamówienie

Usługi dla placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół, klubów malucha w Krakowie:

 • Logopedyczne badania przesiewowe

 • Całościowe badanie logopedyczne

 • Indywidualna terapia logopedyczna

 • Zajęcia logorytmiczne Raz dwa trzy …mówisz ty!

 • Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. Cieszyńskiej

 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy

Marta Krzywda

neurologopeda, logopeda, pedagog wczesnoszkolny

Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyłam studia podyplomowe o specjalności: nauczanie zintegrowane w praktyce szkolnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe kwalifikacyjne studia logopedyczne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz podyplomowe studia II stopnia, kwalifikacyjne z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą pedagogiczną z dziećmi. Od kilku lat zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i dorosłych. W swojej pracy stosuję efektywne i różnorodne metody i techniki terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Wykorzystuję najnowszą wiedzę z zakresu neuropsychologii i neurologopedii oraz kształcenia myślenia twórczego i ekspresji twórczej. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w placówkach oświatowych, praktyk w ośrodkach psychologiczno – pedagogicznych i rehabilitacyjnych, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Od wielu lat interesuję się problematyką twórczości dziecięcej i rozwojem myślenia twórczego oraz mowy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jestem animatorką szkoleń, autorką programów oraz artykułów w tym zakresie („Życie Szkoły”, „Hejnał Oświatowy”, „Freinetowskie Inspiracje”), współautorką książki „ Wnuki Freineta: nauczycielskie doświadczanie inspiracji teoretycznej, twórczości, animacji i wspólnoty działań”. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, dzięki temu moje usługi odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy oraz praktycznym wymogom moich specjalizacji.

Kursy i szkolenia:

 • FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową), Instytut Doskonalenia Logopedów.
 • SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, Instytut  Doskonalenia Logopedów.
 • Kurs terapii autyzmu dla nauczycieli, rodziców, psychologów, Platforma Udemy
 • Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej – szkolenie WiR
 • Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem – kurs EDUKA CENTER
 • Motoryczni Geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka – kurs EDUKA CENTER
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F –praktyczne stosowanie w monitorowaniu u dzieci zaburzeń ASD, Fundacja SINAPSIS
 • Jąkanie od teorii do praktyki, „Strefa logopedy”
 • Szkolenie podstawowe w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makaton, KONI
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia. „Akcent”
 • Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa od trzeciego do szóstego roku życia” Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji
 • Wieku Rozwojowego Monachium /Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
 • Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, Szkoła Języka Polskiego, Glossa
 • Kurs w zakresie psychodydaktyki twórczości, ,„Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości” WOM, Kraków
 • Kurs specjalny dla nauczycieli nauczania indywidualnego dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, WOM, Kraków
 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka, MCDN
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache