Rodzicom, którzy zaniepokojeni są rozwojem mowy swojego dziecka polecam bezpłatne badanie przesiewowe z wykorzystaniem Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, który umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju dzieci w wieku 16-30 miesiąca życia, jest rekomendowany przez American Academy of Pediatrics (AAP) oraz realizowany przez Fundację SYNAPSIS. Badanie M-CHA-R/F kierowane jest do:

  • dzieci mających bliskich krewnych z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych ASD (Autism Spectrum Disorder, Spektrum Zaburzeń Autystycznych)
  • dzieci z opóźnieniem rozwoju sensomotorycznego
  • dzieci z obciążonym wywiadem z okresu płodowego i okołoporodowego
  • wcześniaków zwłaszcza poniżej 1500g wagi urodzeniowej

Badanie można wykonać w gabinecie lub skorzystać z kwestionariusza logując się na stronę fundacji www.badabada.pl Po badaniu otrzymają Państwo wskazówki do dalszej diagnozy i pracy z dzieckiem. Wynik badania stanowi tylko podstawę do kolejnej, szczegółowej diagnozy dziecka.