Usługi edukacyjne

Wczesna nauka czytania

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Cieszyńskiej skierowana jest do dzieci, które nie umieją jeszcze czytać lub mają problemy z czytaniem (są zagrożone dysleksją), również do dzieci bez problemów edukacyjnych.
Obejmuje oprócz ćwiczeń w czytaniu, ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe, grafomotoryczne, operacji myślowych, pamięci oraz myślenia przyczynowo – skutkowego. Wczesna umiejętność czytania sylabami pozwala uniknąć problemów szkolnych związanych z głoskowaniem.

Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert

Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert z wykorzystaniem programów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji

Trening w zakresie percepcji słuchowej Zajęcia rozwijające i usprawniające rozwój percepcji słuchowej, analizę i syntezę słuchową, koncentrację uwagi słuchowej oraz pamięć słuchową, słuch fonemowy, a także rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 4 do 10 roku życia), rozwijających się prawidłowo, z opóźnionym rozwojem mowy, z grupy ryzyka dysleksji.
Zajęcia są prowadzone tylko indywidualne.

Trening wyższych funkcji słuchowych Zajęcia rozwijające wyższe funkcje słuchowe w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania (CAPD) skierowane do młodszych uczniów szkół podstawowych oraz starszych, z głębszymi deficytami przetwarzania słuchowego, zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytami uwagi. Przed przystąpieniem do zajęć nie jest wymagana diagnoza w kierunku CAPD lecz wskazana. Zajęcia są prowadzone tylko indywidualne.

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej z wykorzystaniem treningu słuchowego, metody terapii ręki i sensoplastyki, czynnościowych metod matematycznych, wczesnej nauki czytania metodą sylabową obejmują:

  • ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe, wzrokowo
  • ruchowe, ćwiczenia operacji myślowych: szeregowania i odtwarzanie sekwencji, ćwiczenia pamięci, rozwijanie myślenia przyczynowo
  • skutkowego, komunikacji językowej, ćwiczenia dużej i małej motoryki w tym grafomotoryki (ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania), rozwijanie funkcji słuchowych, ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie mowy i komunikacji.


ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe, wzrokowo – ruchowe, ćwiczenia operacji myślowych: szeregowania i odtwarzanie sekwencji, ćwiczenia pamięci, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, komunikacji językowej, ćwiczenia dużej i małej motoryki w tym grafomotoryki (ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania), rozwijanie funkcji słuchowych, ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie mowy i komunikacji.

Gry i zabawy z tabliczką mnożenia

Nawet w dobie powszechności kalkulatorów uczniowie muszą opanować tabliczkę mnożenia. Takie są wymagania edukacyjne, gdyż dziecko, które nie potrafi sprawnie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić „w pamięci” ma trudności z rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych. Ale bez samodzielnego rozwiązywania zadań żaden uczeń nie nauczy się tabliczki mnożenia/ matematyki.

Opanowanie tej umiejętności nie musi być trudne i męczące, lecz przyjemne w trakcie ciekawych gier i zabaw, z wykorzystaniem min.  kart Grabowskiego.

Kreatywna matematyka z kostki, klocka i grosika

Zajęcia  matematyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem metod czynnościowych. Doskonalą i rozwijają umiejętności matematyczne poprzez odkrywanie, badanie, działanie, zabawę z wykorzystaniem czynnościowych metod nauczania matematyki (Freinet, Montessori, Boheck). Kreatywne spotkania z matematyką to niepowtarzalna okazja, by wspomóc rozwój matematycznej pasji dziecka i pomóc mu osiągnąć w tej dziedzinie sukcesy. 

Język polski jako obcy dla dzieci

Zajęcia obejmują naukę i doskonalenie czytania i pisania po polsku, rozwijanie funkcji słuchowych, mowy i komunikacji, bogacenie słownictwa, pomoc w przypadku trudności w  opanowaniu artykulacji głosek języka polskiego.

Zajęcia są prowadzone  indywidualne lub w małych  grupach wiekowych do 3 osób  w wieku 5 – 10 lat z uwzględnieniem poziomu znajomości języka.

 

Польська мова як іноземна для дітей

Заняття включають навчання та вдосконалення читання та письма польською мовою, розвиток слухових, мовленнєвих та комунікативних функцій, розширення словникового запасу, допомогу при виникненні труднощів в оволодінні артикуляцією звуків польської мови.
Заняття проводяться індивідуально або в невеликих вікових групах до 3 осіб 5-10 років з урахуванням рівня володіння мовою.

Zajęcia na zamówienie

Możliwe jest zorganizowanie zajęć na zamówienie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,  oprócz edukacji muzycznej.