Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej – Kraków

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej z wykorzystaniem treningu słuchowego, metody terapii ręki i sensoplastyki, czynnościowych metod matematycznych, wczesnej nauki czytania metodą sylabową obejmują:

  • ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe, wzrokowo
  • ruchowe, ćwiczenia operacji myślowych: szeregowania i odtwarzanie sekwencji, ćwiczenia pamięci, rozwijanie myślenia przyczynowo
  • skutkowego, komunikacji językowej, ćwiczenia dużej i małej motoryki w tym grafomotoryki (ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania), rozwijanie funkcji słuchowych, ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie mowy i komunikacji.


ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe, wzrokowo – ruchowe, ćwiczenia operacji myślowych: szeregowania i odtwarzanie sekwencji, ćwiczenia pamięci, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, komunikacji językowej, ćwiczenia dużej i małej motoryki w tym grafomotoryki (ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania), rozwijanie funkcji słuchowych, ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie mowy i komunikacji.