Logopedyczne badania przesiewowe – Kraków

Mają charakter profilaktyczny, to forma wstępnej diagnozy, celem ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci, aby umożliwić podjęcie terapii logopedycznej na jak najwcześniejszym etapie i zapobiec utrwalaniu się nieprawidłowych nawyków, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój i funkcjonowanie dziecka.