Zajęcia na zamówienie

Możliwe jest zorganizowanie zajęć na zamówienie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,  oprócz edukacji muzycznej.