Zajęcia logorytmiczne: Raz, dwa, trzy … mówisz Ty! – Kraków

Zajęcia logorytmiczne wykorzystują elementy gimnastyczne oraz muzyczne. Mają na celu kształcenie i sprawne wykonywanie ruchu, a co za tym idzie, wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi, zmuszają do sprawniejszego myślenia. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom prowadzonym w formie zabaw każde dziecko poprawi sprawność aparatu artykulacyjnego, nauczy się poprawnego sposobu oddychania, rozwinie prawidłową artykulację głosek, poszerzy zasób słownictwa, nauczy się słuchać ze zrozumieniem, usprawni małą i dużą motorykę, usprawni słuch fonemowy, chętniej będzie podejmować aktywność werbalną, nauczy się pracować w zespole, nauczy się łączyć elementy ruchowe, słuchowe, oddechowe, słowne i muzyczne, by rozwijać mowę.

Zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 3-6 lat.