Wczesne wspomaganie rozwoju mowy w Krakowie

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci do 3 roku życia to program profilaktycznych spotkań ogólnorozwojowych, pobudzający do komunikacji werbalnej, rozwijający umiejętności społeczne oraz motoryczne dziecka. Zajęcia   mają   formę   edukacyjnej   zabawy i atrakcyjnych ćwiczeń.  Podczas zajęć dzieci doskonalą czynności oddychania, ćwiczą aparat mowy, poszerzają zasób słów, poddawane są treningowi słuchowemu, usprawniają małą i   dużą motorykę oraz  koordynację wzrokowo- ruchową, kształtują   schemat ciała i przestrzeni.