Wczesne wspomaganie rozwoju mowy od 1 do 3 roku życia w Krakowie

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci od 1 do 3 roku życia to spotkania ogólnorozwojowe, pobudzające do komunikacji werbalnej, podczas, których dziecko doskonali czynności prymarne ( oddychanie, połykanie, żucie), ćwiczy aparat mowy i słuch, poszerza zasób słownictwa, usprawnia małą i   dużą   motorykę oraz  koordynację wzrokowo- ruchową, kształtuje   schemat     ciała i przestrzeni.