Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną w Krakowie

Metoda symultaniczno – sekwencyjna wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Skierowana jest do dzieci, które nie umieją jeszcze czytać lub do tych, które mają problemy z czytaniem (zagrożonych dysleksją), również dla dzieci bez problemów edukacyjnych. 

Zajęcia oprócz ćwiczeń w czytaniu, obejmują ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe – ponieważ wszystkie działania dziecka odbywają się pod kontrolą wzroku, a poziom umiejętności analizy i syntezy wzrokowej stanowi podstawę uczenia się czytania i pisania, – ćwiczenia operacji myślowych: szeregowanie i odtwarzanie sekwencji , ćwiczenia pamięci symultanicznej (zapamiętywanie całościowe) i sekwencyjnej (linearny sposób zapamiętywania), rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania.

Zajęcia indywidualne lub grupowe do 4 osób.