Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Cieszyńskiej skierowana jest do dzieci, które nie umieją jeszcze czytać lub mają problemy z czytaniem (są zagrożone dysleksją), również do dzieci bez problemów edukacyjnych.
Obejmuje oprócz ćwiczeń w czytaniu, ogólnorozwojowe ćwiczenia przygotowawcze: wzrokowe, grafomotoryczne, operacji myślowych, pamięci oraz myślenia przyczynowo – skutkowego. Wczesna umiejętność czytania sylabami pozwala uniknąć problemów szkolnych związanych z głoskowaniem.