Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert – Kraków

Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert z wykorzystaniem programów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji

Trening w zakresie percepcji słuchowej Zajęcia rozwijające i usprawniające rozwój percepcji słuchowej, analizę i syntezę słuchową, koncentrację uwagi słuchowej oraz pamięć słuchową, słuch fonemowy, a także rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 4 do 10 roku życia), rozwijających się prawidłowo, z opóźnionym rozwojem mowy, z grupy ryzyka dysleksji.
Zajęcia są prowadzone tylko indywidualne.

Trening wyższych funkcji słuchowych Zajęcia rozwijające wyższe funkcje słuchowe w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania (CAPD) skierowane do młodszych uczniów szkół podstawowych oraz starszych, z głębszymi deficytami przetwarzania słuchowego, zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytami uwagi. Przed przystąpieniem do zajęć nie jest wymagana diagnoza w kierunku CAPD lecz wskazana. Zajęcia są prowadzone tylko indywidualne.