Logopedia dla dzieci dwujęzycznych i obcokrajowców w Krakowie

Program ćwiczeń dla dzieci uwzględnia specyficzne problemy i potrzeby konkretnego dziecka i obejmuje: sposób artykulacji,  sylaby akcentowane/nieakcentowane,  nagłos, wygłos, zbitki spółgłoskowe,  rozwijanie mowy i komunikacji oraz funkcji słuchowych.

Korygowanie wad wymowy obcokrajowców to  przybliżanie tajników polskiej wymowy,  praca nad właściwym brzmieniem polskich głosek i wyrazów, korekta obcego akcentu.