Język polski jako obcy dla dzieci – Kraków

Zajęcia obejmują naukę i doskonalenie czytania i pisania po polsku, rozwijanie funkcji słuchowych, mowy i komunikacji, bogacenie słownictwa, pomoc w przypadku trudności w  opanowaniu artykulacji głosek języka polskiego.

Zajęcia są prowadzone  indywidualne lub w małych  grupach wiekowych do 3 osób  w wieku 5 – 10 lat z uwzględnieniem poziomu znajomości języka.