Indywidualna terapia logopedyczna – Kraków

Indywidualna terapia logopedyczna obejmuje:

Ćwiczenia wstępne:

  • normalizacja funkcji prymarnych (oddychania, żucia, połykania), usprawnianie warg i języka, podniebienia miękkiego,
  • ćwiczenia fonacyjne (głosowe),
  • ćwiczenia słuchu mownego.

Ćwiczenia te rozbudowuje się lub zawęża w zależności od potrzeb, przyczyn i rodzaju wad wymowy.

Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

  • wywoływanie głoski w izolacji,
  • utrwalanie głoski korygowanej w logotomach, wyrazach (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie),
  • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach,
  • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej.

Ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).