Terapia neurologopedyczna dla dorosłych w Krakowie

Terapia neurologopedyczna poprzedzona jest konsultacją/ diagnozą neurologopedyczną.  Obejmuje wywiad z klientem i rodziną, analizę dokumentacji medycznej, diagnozę neurologopedyczną z wykorzystaniem specjalistycznych testów, dostosowanych...

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla dzieci w Krakowie

Terapia poprzedzona jest konsultacją/ diagnozą, obejmuje wywiad z Rodzicami, dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka, badanie rozumienia i nadawania mowy, ocenę budowy aparatu artykulacyjnego oraz funkcji prymarnych (min. oddychania, połykania),...

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy od 1 do 3 roku życia w Krakowie

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci od 1 do 3 roku życia to spotkania ogólnorozwojowe, pobudzające do komunikacji werbalnej, podczas, których dziecko doskonali czynności prymarne ( oddychanie, połykanie, żucie), ćwiczy aparat mowy i słuch, poszerza zasób...

Логопедія для дітей-білінгвів та іноземців

Програма вправ для дітей враховує конкретні проблеми та потреби конкретної дитини та включає: спосіб артикуляції, наголошені/ ненаголошені склади,  початок, голос, групи приголосних, розвиваються мовленнєво-комунікативні та слухові функції. Виправлення вад...

Logopädie für zweisprachige Kinder und Ausländer

Ein Bewegungsprogramm für Kinder berücksichtigt die spezifischen Probleme und Bedürfnisse eines bestimmten Kindes und beinhaltet: Artikulationsweise, betonte / unbetonte Silben, Ansatz, Stimme, Konsonantengruppen, Entwicklung von Sprach- und Kommunikations- und...