Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert – Kraków

Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert z wykorzystaniem programów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Trening w zakresie percepcji słuchowej Zajęcia rozwijające i usprawniające rozwój percepcji słuchowej, analizę...

Gry i zabawy z tabliczką mnożenia – Kraków

Nawet w dobie powszechności kalkulatorów uczniowie muszą opanować tabliczkę mnożenia. Takie są wymagania edukacyjne, gdyż dziecko, które nie potrafi sprawnie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić „w pamięci” ma trudności...

Kreatywna matematyka z kostki, klocka i grosika – Kraków

Zajęcia  matematyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem metod czynnościowych. Doskonalą i rozwijają umiejętności matematyczne poprzez odkrywanie, badanie, działanie, zabawę z wykorzystaniem czynnościowych metod nauczania matematyki (Freinet,...

Język polski jako obcy dla dzieci – Kraków

Zajęcia obejmują naukę i doskonalenie czytania i pisania po polsku, rozwijanie funkcji słuchowych, mowy i komunikacji, bogacenie słownictwa, pomoc w przypadku trudności w  opanowaniu artykulacji głosek języka polskiego. Zajęcia...

Польська мова як іноземна для дітей

Заняття включають навчання та вдосконалення читання та письма польською мовою, розвиток слухових, мовленнєвих та комунікативних функцій, розширення словникового запасу, допомогу при виникненні труднощів в оволодінні артикуляцією звуків польської мови.Заняття...