Logopedyczne badania przesiewowe – Kraków

Mają charakter profilaktyczny, to forma wstępnej diagnozy, celem ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci, aby umożliwić podjęcie terapii logopedycznej na jak najwcześniejszym etapie i zapobiec utrwalaniu się nieprawidłowych nawyków, które mogą...

Całościowe badanie logopedyczne – Kraków

Całościowe badanie logopedyczne obejmuje: szczegółowy wywiad logopedyczny dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka,badanie rozumienia i mówienia,badanie artykulacji,badanie/ ocena budowy i  sprawności narządów artykulacyjnych,badanie funkcji...

Indywidualna terapia logopedyczna – Kraków

Indywidualna terapia logopedyczna obejmuje: Ćwiczenia wstępne: normalizacja funkcji prymarnych (oddychania, żucia, połykania), usprawnianie warg i języka, podniebienia miękkiego,ćwiczenia fonacyjne (głosowe),ćwiczenia słuchu mownego. Ćwiczenia te rozbudowuje...

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy w Krakowie

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci do 3 roku życia to program profilaktycznych spotkań ogólnorozwojowych, pobudzający do komunikacji werbalnej, rozwijający umiejętności społeczne oraz motoryczne dziecka. Zajęcia   mają   formę   edukacyjnej   zabawy...