Przykłady ćwiczeń rozwijających mowę dziecka

I etap1. Nazywanie odgłosów otoczenia – identyfikacja i wskazanie na obrazku źródła dźwięku oraz powtórzenie:– usypianie lali: aaa…– ziewanie: a…– zdziwienie: ooo…– niedowierzanie; eee…– podziwianie: uuu…2. Rozpoznawanie dźwięków i wskazywanie...

Zaburzenia przetwarzania słuchowego – podstawowe informacje

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – APD (ang. Auditory Processing Disorder), Ośrodkowe Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – CAPD (ang. Central Auditory Processing Disorder ) lub Ośrodkowe Zaburzenia Słuchowe – CAP (ang. Central Auditory Pathology)...

Mowa jako umiejętność polisensoryczna

Mowa jest umiejętnością polisensoryczną, (wielozmysłową), złożonym procesem, a jej rozwój uzależniony jest od ogólnego funkcjonowania dziecka. Kształtuje się dzięki synchronizacji wielu elementów. Ruch jest jednym z jej głównych budulców. Dlatego...

BADABADA Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

Rodzicom, którzy zaniepokojeni są rozwojem mowy swojego dziecka polecam bezpłatne badanie przesiewowe z wykorzystaniem Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, który umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju dzieci w wieku 16-30 miesiąca...