Terapia logopedyczna dzieci dwujęzycznych

Dzieci dwujęzyczne mogą mieć różnego rodzaju trudności z równoległym opanowaniem dwóch systemów językowych, przejawiają trudności w opanowaniu języka polskiego.  Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole, warto sprawdzić, czy ma ono...

Opóźnienie rozwoju mowy

O opóźnieniu rozwoju mowy świadczy: późniejsze pojawienie się gaworzenia (norma: szósty – siódmy miesiąc życia), późniejsze pojawianie się pierwszych słów (norma: koniec pierwszego roku życia), ubogi czynny i bierny słownik, a także brak...

O połykaniu

Szanowni Rodzice, nieprawidłowe połykanie Waszego dziecka może mieć wpływ na powstawanie wad wymowy oraz może przyczyniać się do powstawania nieprawidłowości zgryzowych. Artykulacja   23  spółgłosek podstawowych polskiego systemu...

Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia

wiek dziecka /słyszenie i rozumienie/nadawanie – mowa0-3 miesiąc życiaReaguje na głośne dźwięki.Wycisza się lub śmieje, gdy do niego mówimy.Przerywa płacz, słysząc nasz głos.Wzmaga lub osłabia ssanie, gdy usłyszy dźwięki.Głuży – wydaje...