Całościowe badanie logopedyczne – Kraków

Całościowe badanie logopedyczne obejmuje:

 • szczegółowy wywiad logopedyczny dotyczący dotychczasowego rozwoju dziecka,
 • badanie rozumienia i mówienia,
 • badanie artykulacji,
 • badanie/ ocena budowy i  sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie funkcji oddychania, odgryzania, gryzienia, żucia i połykania,
 • badanie słuchu fizycznego (orientacyjne)
 • badanie słuchu fonemowego,
 • badanie kinestezji artykulacyjnej,
 • badanie pamięci słownej,
 • badanie lateralizacji
 • badanie czytania i pisania (w przypadku dzieci starszych).

Jeżeli jest to możliw,e kończy się diagnozą logopedyczną i ustaleniem planu terapii lub zaleceniami. Czasami konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lub  wizyta u innego specjalisty (laryngologa, audiologa, fizjoterapeuty, psychologa)