Wczesne wspomaganie rozwoju mowy w Krakowie

Zajęcia wspomagające rozwój mowy dla dzieci do 3 roku życia to program profilaktycznych spotkań ogólnorozwojowych, pobudzający do komunikacji werbalnej, rozwijający umiejętności społeczne oraz motoryczne dziecka. Zajęcia   mają   formę   edukacyjnej   zabawy...

Wczesna nauka czytania – Kraków

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Cieszyńskiej skierowana jest do dzieci, które nie umieją jeszcze czytać lub mają problemy z czytaniem (są zagrożone dysleksją), również do dzieci bez problemów edukacyjnych.Obejmuje oprócz ćwiczeń...

Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert – Kraków

Trening słuchowy z mTalent Pakiet Ekspert z wykorzystaniem programów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Trening w zakresie percepcji słuchowej Zajęcia rozwijające i usprawniające rozwój percepcji słuchowej, analizę...

Gry i zabawy z tabliczką mnożenia – Kraków

Nawet w dobie powszechności kalkulatorów uczniowie muszą opanować tabliczkę mnożenia. Takie są wymagania edukacyjne, gdyż dziecko, które nie potrafi sprawnie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić „w pamięci” ma trudności...