Польська мова як іноземна для дітей

Заняття включають навчання та вдосконалення читання та письма польською мовою, розвиток слухових, мовленнєвих та комунікативних функцій, розширення словникового запасу, допомогу при виникненні труднощів в оволодінні артикуляцією звуків польської мови.
Заняття проводяться індивідуально або в невеликих вікових групах до 3 осіб 5-10 років з урахуванням рівня володіння мовою.